Syyskokous 20.11.2019

20.11.2019

Syyskokous järjestettiin yhdistyksen toimistolla klo 18.00

Hallituksen työskentely kokoonpanoksi määriteltiin puheenjohtaja, 6 jäsentä ja 1 varajäsen.

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtana jatkaa Keijo Saarinen, sihteerinä ja hallituksen jäsenenä Anne Tynjä.

Taloudenhoitajana sekä hallituksen jäsenenä jatkaa Outi Levasmaa.

Pääluottamusmiehenä sekä hallituksen jäsenenä jatkaa Niina Reitti.

Uutena varapääluottamusmiehenä sekä hallituksen jäsenenä aloittaa Riikka Turunen.

Hallituksen jäsenenä jatkaa Liisa Timonen.

Hallituksen jäsenenä jatkaa Pirkko Hietala.

Hallituksen varajäsenenä jatkaa Sanna Gröndahl.